Vilkår og betingelser

Produktinformation:

På nordsoundstudio.com oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til nordsoundstudio.com via info@nordsoundstudio.com

Priser:

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende – og ofte fra dag til dag. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt NORD Sound Studio accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:

Præsentation af varer sammen med en pris på nordsoundstudio.com er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra nordsoundstudio.com udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til nordsoundstudio.com om at købe varen på de oplyste vilkår.

En bindende aftale mellem køber og nordsoundstudio.com er først indgået, når nordsoundstudio.com ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PayPal i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PayPal der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:

nordsoundstudio.com har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjememsider igennem links. Disse hjememsider er uden for nordsoundstudio.com’s kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og nordsoundstudio.com, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til NORD Sound Studio egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for nordsoundstudio.com’s kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Nordsoundstudio.com afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer.

Fortrydelsesret

Meddeler køber nordsoundstudio.com, at køber har fortrudt sin booking senest 5 dage ingen aftalt dato på booking, tilbagebetaler nordsoundstudio.com det modtagne beløb. Der ydes ingen fortrydelsesret på beats.

Hjemmesiden www.nordsoundstudio.com drives af firmaet:
NORD Sound Studio
Tlf.: 23 28 69 08
Ørnevej 69, 2400 København NV

Forbehold for ændringer:

NORD Sound Studio forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:

– PayPal www.paypal.com
– FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
– Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
– Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
– Forbrugerinformation www.forbruger.dk